Share
View previous topicGo downView next topic
avatar
Admin
Tổng số bài gửi : 139
Join date : 2010-07-30
View user profilehttp://diendantinhocvn.forumvi.com

Chức năng login nhanh trên thanh toolbar

on 30/01/18, 05:14 pm
Message reputation : 100% (1 vote)
Chức năng này làm hiển thị form đăng nhập nhanh khi nhấp vào nút đăng nhập tại toolbar giống với cái forumotion.com đăng sử dụng. Khi đó bạn có thể thoải mái đăng nhập tại bất cứ trang nào mà mình đang xem.


Lưu ý: Bạn phải để tùy chọn toolbar ở chế độ Activate. Để bật nó thì vào trang quản trị (Admin Panel) --> Modules --> Toolbar --> Cấu hình diễn đàn. Tại mục Activate the toolbar  bạn chọn “


1. Thêm Javascript


Vào trang quản trị (Admin Panel) --> Modules --> Kéo xuống dưới cùng chọn JavaScript codes management (trong phần HTML & JAVASCRIPT)

Bấm vào nút Create A New Javascript để thêm một Javascript mới.

Title : Quick Login (Toolbar)
Placement : In all the pages
Javascript Code * : chép đoạn code dưới đây vào.

Code:
(function() {
  var lang = {
    title : 'Please enter your username and password to log in.',
    username : 'Username : ',
    password : 'Password : ',
    automatic : 'Log in automatically : ',
    login : 'Log in',
    register : 'Register',
    forgot : 'I forgot my password',
  
    redirect : window.location.href // page the user is redirected to upon login
  };
 
  // quick login theme
  document.write('<style type="text/css">#fa_quick_login{color:#333;font-size:13px;font-family:Arial,Verdana,Sans-serif;background:#FFF;border:1px solid #CCC;border-radius:3px;box-shadow:0 6px 12px rgba(0,0,0,.175);margin-top:20px;position:fixed;z-index:40000;width:400px}#fa_quick_login:before{content:url(http://i21.servimg.com/u/f21/18/21/41/30/arr10.gif);position:absolute;right:15px;top:-10px}#fa_right a.rightHeaderLink[href$="/login"]{padding:0 6px}#fa_right a.rightHeaderLink.fa_login_actif{color:#333!important;background-color:#FFF!important}#fa_quick_login a.gensmall{color:#069}#fa_quick_login a.gensmall:hover{color:#333}#fa_quick_login input{color:#333;background:#FFF;border:1px solid #CCC;border-radius:3px;padding:3px;margin:2px;cursor:text}#fa_quick_login input:hover{border-color:#39C}#fa_quick_login input:focus{border-color:#333;outline:0}#fa_quick_login input.mainoption{color:#39C;border:1px solid #39C;background:0 0;font-weight:700;display:block;width:100%;padding:6px 3px;margin-top:10px;cursor:pointer;transition:300ms}#fa_quick_login input.mainoption:hover{color:#FFF;background:#39C}#fa_quick_login input.mainoption:focus{color:#FFF;background:#8B5;border-color:#8B5}#fa_quick_login table.forumline,#fa_quick_login td,#fa_quick_login th,#fa_quick_login tr{border:none!important;background:0 0!important;border-radius:0!important;white-space:normal}#fa_quick_login .thHead{color:#333;font-size:13px;font-family:"Trebuchet MS",Arial,Verdana,Sans-serif}#fa_quick_login td{font-size:13px;padding:3px}</style>');
 
  $(function() {
    if (!_userdata.session_logged_in && _userdata.activate_toolbar) {
      var container = document.createElement('DIV');
      container.id = 'fa_quick_login';
      container.style.display = 'none';
      container.innerHTML = '<form action="/login" method="post" name="form_login"><table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="4" align="center"><tbody><tr><th colspan="3" class="thHead" nowrap="nowrap" height="25">' + lang.title + '</th></tr><tr><td width="100%" align="center" class="row1"><table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0"><tbody><tr><td class="row1 align_gauche"><table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td class="align_droite" width="50%"><span class="gen">' + lang.username + '</span></td><td width="50%"><input type="text" name="username" value="" size="25" maxlength="40"></td></tr><tr><td class="align_droite"><span class="gen">' + lang.password + '</span></td><td><input type="password" name="password" size="25" maxlength="32"></td></tr><tr align="center"><td colspan="2"><span class="gen">' + lang.automatic + '<input type="checkbox" name="autologin" checked="checked"></span></td></tr><tr align="center"><td colspan="2"><input type="hidden" name="redirect" value="' + lang.redirect + '"><input type="hidden" name="query" value=""><input type="hidden" name="tt" value="1"><input class="mainoption" type="submit" name="login" value="' + lang.login + '"></td></tr><tr align="center"><td colspan="2"><br><span class="gensmall"><a class="gensmall" href="/register">' + lang.register + '</a>  | &nbsp;<a class="gensmall" href="/profile?mode=sendpassword">' + lang.forgot + '</a></span></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table></form>';
      document.body.appendChild(container);
 
      $(function() {
        var right = document.getElementById('fa_right');
 
        if (right) {
          right.firstChild.onclick = function() {
            var login = document.getElementById('fa_quick_login'), offset = this.getBoundingClientRect(), loffset;
 
            if (login) {
              if (/none/.test(login.style.display)) {
                login.style.display = '';
              
                loffset = login.getBoundingClientRect();
                login.style.top = offset.top + 30 + 'px';
                login.style.left = offset.left - ((loffset.right - loffset.left) - (offset.right - offset.left)) + 'px';
              
                login.getElementsByTagName('FORM')[0].username.focus();
                this.className += ' fa_login_actif';
              } else {
                login.style.display = 'none';
                this.className = this.className.replace(/fa_login_actif/, '');
              }
            }
          
            return false;
          };
        }
      });
    }
  });
}());

Lưu script của bạn lại và bây giờ bạn đã có chức năng đăng nhập nhanh trên thanh toolbar.

Nếu bạn muons chỉnh sửa để tạo phong cách riêng hay cho phù hợp với sở thích thì tiếp tục xem phân dưới.

2. Chỉnh sửa


Ngôn ngữ:

Bạn có thể Việt hóa những đoạn dưới đây theo ý thích của bạn để cho diễn đàn của bạn thân thiện hơn cho người dùng Việt (nếu diễn đàn tiếng Việt).

Code:
   title : 'Please enter your username and password to log in.',
    username : 'Username : ',
    password : 'Password : ',
    automatic : 'Log in automatically : ',
    login : 'Log in',
    register : 'Register',
    forgot : 'I forgot my password',

Lưu ý: trong trường hợp bạn sử dụng những từ mà có dấu nháy thì bạn phải thêm vào trước no (\). Ví dụ như từ ‘Don’t’ thì bạn viết là ‘Don\’t’

Dòng redirect là dòng mà sẽ cho phép bạn chuyển hướng đến trang mình muốn sau khi đăng nhập. mặc định sẽ là window.location.href có nghĩa là sau khi đăng nhập thì không chuyển hướng đến trang khác mà sẽ ở ngay trang mà bạn đang truy cập.

Code:
redirect : '/portal' // page the user is redirected to upon login

Theme: Theme đi kèm với code trên sẽ có màu sáng (trắng). Nếu bạn sử dụng màu chủ đạo cho diễn đàn của mình là màu tối thì tìm đoạn code sau:

Code:
 // quick login theme
  document.write('<style type="text/css">#fa_quick_login{color:#333;font-size:13px;font-family:Arial,Verdana,Sans-serif;background:#FFF;border:1px solid #CCC;border-radius:3px;box-shadow:0 6px 12px rgba(0,0,0,.175);margin-top:20px;position:fixed;z-index:40000;width:400px}#fa_quick_login:before{content:url(http://i21.servimg.com/u/f21/18/21/41/30/arr10.gif);position:absolute;right:15px;top:-10px}#fa_right a.rightHeaderLink[href$="/login"]{padding:0 6px}#fa_right a.rightHeaderLink.fa_login_actif{color:#333!important;background-color:#FFF!important}#fa_quick_login a.gensmall{color:#069}#fa_quick_login a.gensmall:hover{color:#333}#fa_quick_login input{color:#333;background:#FFF;border:1px solid #CCC;border-radius:3px;padding:3px;margin:2px;cursor:text}#fa_quick_login input:hover{border-color:#39C}#fa_quick_login input:focus{border-color:#333;outline:0}#fa_quick_login input.mainoption{color:#39C;border:1px solid #39C;background:0 0;font-weight:700;display:block;width:100%;padding:6px 3px;margin-top:10px;cursor:pointer;transition:300ms}#fa_quick_login input.mainoption:hover{color:#FFF;background:#39C}#fa_quick_login input.mainoption:focus{color:#FFF;background:#8B5;border-color:#8B5}#fa_quick_login table.forumline,#fa_quick_login td,#fa_quick_login th,#fa_quick_login tr{border:none!important;background:0 0!important;border-radius:0!important;white-space:normal}#fa_quick_login .thHead{color:#333;font-size:13px;font-family:"Trebuchet MS",Arial,Verdana,Sans-serif}#fa_quick_login td{font-size:13px;padding:3px}</style>');

Và thay bằng đoạn code dưới đây:

Code:
 // quick login theme
  document.write('<style type="text/css">#fa_quick_login{color:#FFF;font-size:13px;font-family:Arial,Verdana,Sans-serif;background:#333;border:1px solid #111;border-radius:3px;box-shadow:0 6px 12px rgba(0,0,0,.175);margin-top:20px;position:fixed;z-index:40000;width:400px}#fa_quick_login:before{content:url(http://i21.servimg.com/u/f21/18/21/41/30/arrd10.gif);position:absolute;right:15px;top:-10px}#fa_right a.rightHeaderLink[href$="/login"]{padding:0 6px}#fa_right a.rightHeaderLink.fa_login_actif{color:#333!important;background-color:#FFF!important}#fa_quick_login a.gensmall{color:#CCC}#fa_quick_login a.gensmall:hover{color:#FFF}#fa_quick_login input{color:#FFF;background:#111;border:1px solid #444;border-radius:3px;padding:3px;margin:2px;cursor:text}#fa_quick_login input:hover{border-color:#666}#fa_quick_login input:focus{border-color:#999;outline:0}#fa_quick_login input.mainoption{color:#999;border:1px solid #999;background:0 0;font-weight:700;display:block;width:100%;padding:6px 3px;margin-top:10px;cursor:pointer;transition:300ms}#fa_quick_login input.mainoption:hover{color:#333;background:#999}#fa_quick_login input.mainoption:focus{color:#333;background:#FFF;border-color:#FFF}#fa_quick_login table.forumline,#fa_quick_login td,#fa_quick_login th,#fa_quick_login tr{border:none!important;background:0 0!important;border-radius:0!important;white-space:normal}#fa_quick_login .thHead{color:#FFF;font-size:13px;font-family:"Trebuchet MS",Arial,Verdana,Sans-serif}#fa_quick_login td{font-size:13px;padding:3px}</style>');

Khi đó bạn sẽ được một mẫu đăng nhập nhanh giống như này


Dịch từ nguồn: help.forumotion.com
avatar
Tổng số bài gửi : 2
Join date : 2017-12-14
View user profile

Re: Chức năng login nhanh trên thanh toolbar

on 30/01/18, 10:22 pm
1000 likes
View previous topicBack to topView next topic
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum