Share
View previous topicGo downView next topic
avatar
Admin
Tổng số bài gửi : 139
Join date : 2010-07-30
View user profilehttp://diendantinhocvn.forumvi.com

Chuyển đổi ngôn ngữ Win 7 mọi version

on 05/02/12, 10:41 pm
Mặc định các gói ngôn ngữ language pack của win 7 chỉ hỗ trợ cho bản Ultimate và Enterprise. Tuy nhiên, không phải ai cũng có điều kiện sử dụng 2 bản win này.Vậy khi muốn sử dụng ngôn ngữ khác thì chỉ có cách cài win 7 Ultimate hoặc Enterprise rồi update gói ngôn ngữ hoặc mua bản win 7 viết riêng bằng ngôn ngữ muốn dùng để cài. Mình đã thực hiện và chuyển đổi thành công ngôn ngữ của bản win 7 pro english sang japanese, các gói ngôn ngữ khác cũng làm tương tự như vậy.

Nay bạn đã có thể sử dụng bản win 7 bất kỳ với ngôn ngữ mong muốn khi làm theo các bước sau:

Công cụ cần dùng:

1> Vistalizator v2.40 download tại đây


2> Windows Update Agent 7.4 download tại đây

Bản32bitBản 64 bit3> Các gói ngôn ngữ:
Bản 32 bit

Arabic : http://download.windowsupdate.com/ms...53d6d54c97.exe

Bulgarian : http://download.windowsupdate.com/ms...470ff6850e.exe


Chinese (Simplified) :http://download.windowsupdate.com/ms...f3bc031fcf.exe

Chinese (Traditional) :http://download.windowsupdate.com/ms...0a6d475376.exe

Croatian :http://download.windowsupdate.com/ms...c07ebc3472.exe

Czech :http://download.windowsupdate.com/ms...0a0d410a4e.exe

Danish :http://download.windowsupdate.com/ms...de17ac093f.exe

Dutch :http://download.windowsupdate.com/ms...0823183c51.exe


English :http://download.windowsupdate.com/ms...33662fd500.exe

Estonia :http://download.windowsupdate.com/ms...074c045699.exe

Finnish :http://download.windowsupdate.com/ms...a8beefe36a.exe

French :http://download.windowsupdate.com/ms...b00b793bf1.exe

German :http://download.windowsupdate.com/ms...99278b05fc.exe

Greek :http://download.windowsupdate.com/ms...1d3b3c9230.exe


Hebrew :http://download.windowsupdate.com/ms...603c134ef9.exe

Hungarian :http://download.windowsupdate.com/ms...56581c20f8.exe

Italian :http://download.windowsupdate.com/ms...e78c2e0bb8.exe

Japanese :http://download.windowsupdate.com/ms...bbc8b45420.exe

Korean :http://download.windowsupdate.com/ms...29f8b56908.exe

Latvian :http://download.windowsupdate.com/ms...0d378b18b2.exe


Lithuanian :http://download.windowsupdate.com/ms...369ce1ad6a.exe

Norwegian :http://download.windowsupdate.com/ms...3c157f5b24.exe

Polish :http://download.windowsupdate.com/ms...8120d326b2.exe

Portuguese (Brazil) :http://download.windowsupdate.com/ms...40f270e45a.exe

Portuguese (Portugal) :http://download.windowsupdate.com/ms...d86aab5ce9.exe

Romanian :http://download.windowsupdate.com/ms...776ff02a72.exe


Russian :http://download.windowsupdate.com/ms...dd0c9c492a.exe

Serbian (Latin) :http://download.windowsupdate.com/ms...a0d0055a9c.exe

Slovak :http://download.windowsupdate.com/ms...4b8af6025a.exe

Slovenian :http://download.windowsupdate.com/ms...8805df9f50.exe

Spanish :http://download.windowsupdate.com/ms...bf77319ee8.exe

Swedish :http://download.windowsupdate.com/ms...9c74e7a86a.exe


Thai :http://download.windowsupdate.com/ms...ba9c30c6d0.exe

Turkish :http://download.windowsupdate.com/ms...22c930a57c.exe

Ukrainian :http://download.windowsupdate.com/ms...58e91ceba9.exe

Bản 64 bit

http://download.windowsupdate.com/ms...be9cfa28f6.exe

http://download.windowsupdate.com/ms...9b2436515f.exe

http://download.windowsupdate.com/ms...08060e54bc.exe


http://download.windowsupdate.com/ms...c0e6b99ec4.exe

http://download.windowsupdate.com/ms...16e2645122.exe

http://download.windowsupdate.com/ms...f3e91966b7.exe

http://download.windowsupdate.com/ms...bc9aa8f4b4.exe

http://download.windowsupdate.com/ms...7f4d500e9f.exe

http://download.windowsupdate.com/ms...df3ea4ad27.exe

http://download.windowsupdate.com/ms...5449704687.exe

http://download.windowsupdate.com/ms...ae11ab0fcb.exe

http://download.windowsupdate.com/ms...96b7bbc8d8.exe


http://download.windowsupdate.com/ms...e75f4ad533.exe

http://download.windowsupdate.com/ms...9678d6fc32.exe

http://download.windowsupdate.com/ms...1531a29817.exe

http://download.windowsupdate.com/ms...a6172d39b5.exe

http://download.windowsupdate.com/ms...1d326a8e2a.exe

http://download.windowsupdate.com/ms...94daddb848.exe

http://download.windowsupdate.com/ms...f9d41aa0e6.exe

http://download.windowsupdate.com/ms...76f0d151ce.exe

http://download.windowsupdate.com/ms...6f105df580.exe


http://download.windowsupdate.com/ms...986a7556f1.exe

http://download.windowsupdate.com/ms...9746ff3454.exe

http://download.windowsupdate.com/ms...243e02dc7b.exe

http://download.windowsupdate.com/ms...ce56b695e9.exe

http://download.windowsupdate.com/ms...c70f34dbd9.exe

http://download.windowsupdate.com/ms...3071a665bd.exe

http://download.windowsupdate.com/ms...d21c11b514.exe

http://download.windowsupdate.com/ms...3791a297c3.exe

http://download.windowsupdate.com/ms...dc56755b93.exe


http://download.windowsupdate.com/ms...4f996ee014.exe

http://download.windowsupdate.com/ms...a9e0b8af63.exe

http://download.windowsupdate.com/ms...572dd87be4.exe

http://download.windowsupdate.com/ms...e3528a9a04.exe

http://download.windowsupdate.com/ms...fa18f345bd.exe
Các bước cài đặt ngôn ngữ mới:


1. 1. Chạy Vistalizator, cho phép UAC nếu có yêu cầu

Hình ảnh 12. 2. Bấm Add languages và mở gói ngôn ngữ MUI (*.exe, *.cab) hoặc LIP (*.mlc)

Hình ảnh 23. 3. Chờ cho các gói ngôn ngữ được nạp.

Hình anh34. 4. Chọn chế độ cài đặt Express, sau đó, nhấn Install language


Hình ãnh5. 5. Chờ cho tiến trình cài đặt hoàn tất

Hình ảnh 56. 6. Xác nhận thay đổi ngôn ngữ hiển thị hiện tại với ngôn ngữ mới (có thể được thực hiện sau).

Hình ảnh67. Chọn ngôn ngữ cần hiển thị và nhấn nút Update languages

Hình ảnh7
Hình ảnh 88. 8. Máy sẽyêu cầu cài gói Windows update Agent cho ngôn ngữ cần cài (nếu như trước đó chưa cài)

Hình ảnh 99. 9. Download gói Windows Update Agent theo link ở trên và cài đặt( trong khi Vistalizator vẫn chạy)

Hình ảnh 1010. 10. Ngôn ngữ hiển thị cài đặt sẽ cập nhật trong vài phút


Hình ảnh 1111. 11. Thoát khỏi chương trình và khởi động lại hệ thống để những thay đổi có hiệu lực

Và thành quả:Phương pháp này có thể sử dụng cho win vista

Sưu tầm trên Internet
View previous topicBack to topView next topic
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum