Share
View previous topicGo downView next topic
Tổng số bài gửi : 5
Join date : 2012-07-28
View user profile

Bạn nhận được Thông báp Lỗi 0x8004210A, 0x800CCC0B, và 0x8004210B khi bạn Gửi và Nhận Tin nhắn E-mail bằng Tài khoản E-mail POP3

on 30/07/12, 11:12 pm
Nếu bạn sử dụng Registry Editor không đúng, bạn có thể gây ra sự cố nghiêm trọng yêu cầu bạn phải cài đặt lại hệ điều hành. Microsoft không thể bảo đảm bạn có thể giải quyết vấn đề do sử dụng Registry Editor không đúng cách gây ra. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng Registry Editor .
Để kích hoạt phần miếng vá này, làm theo những bước sau:
1. Thoát khỏi Outlook
2. Bấm Bắt đầu, rồi bấm Chạy.
3. Trong ô Mở, gõ regedit, sau đó bấm OK.
4. Định vị, rồi bấm để chọn khoá đăng ký sau đây:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\Outlook
5. Sau khi bạn chọn khoá được chỉ định trong bước 4, trỏ vào Mới trong menu Chỉnh sửa , sau đó bấm DWORD.
6. Gõ UseInetcommCS, rồi nhấn ENTER.
7. Bấm chuột phải UseinetcommCS, rồi bấmSửa đổi.
8. Trong ô Dữ liệu giá trị, gõ 1, sau đó bấm OK.
9. Trên menu Tệp, bấm Thoát để thoát khỏi Registry Editor.
View previous topicBack to topView next topic
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum