Share
View previous topicGo downView next topic
Tổng số bài gửi : 5
Join date : 2012-07-28
View user profile

khôi phục regedit và thanh taskbar

on 19/04/13, 08:39 pm
Message reputation : 100% (1 vote)
khôi phục regedit.
Start -> Run, gõ gpedit.msc)  User Configuration -> Administrative Templates -> System->Prevent access to registry editing tools
hoặc:
Triệu chứng: Khi bấm Start > Run > gõ regedit chỉ nhận được một thông báo “Registry editor has been disabled by your administrator“.
Khắc phục: Mở Notepad ra, copy và dán đoạn mã này vào và save nó lại thành file UnHookExec.inf

Nộ dung:

[Version]
Signature="$Chicago$"
Provider=Symantec

[DefaultInstall]
AddReg=UnhookRegKey

[UnhookRegKey]
HKLM, Software\CLASSES\batfile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"
HKLM, Software\CLASSES\comfile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"
HKLM, Software\CLASSES\exefile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"
HKLM, Software\CLASSES\piffile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"
HKLM, Software\CLASSES\regfile\shell\open\command,,,"regedit.exe ""%1"""
HKLM, Software\CLASSES\scrfile\shell\open\command,,,"""%1"" %*"
HKCU, Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System,DisableRegistryTools,0x00000020,0

Sau đó install => thử vào run gõ "regedit"  

Bị khoá Task Manager

Triệu chứng: Bấm Ctrl-Alt-Del, chỉ thấy nhận được thông báo “Task Manager has been disabled by your administrator“.

Khắc phục:  Thay đổi Registry

Bấm Start > Run gõ vào Regedit:

Tìm đến khoá sau:

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\
CurrentVersion\Policies \System

Tại cửa sổ bên phải, bạn sẽ thấy một giá trị REG-DWORD có tên “DisableTaskMgr”
Bạn click double để chỉnh sửa giá trị của nó như sau:

Value: 1= Cấm Task manager.
Value: 0= Mở khoá TaskManager.

Hoặc đơn giản là xoá đi, bạn sẽ mở được Task Manager.

http://thptchonthanh.com.vn/diendan/index.php?topic=11463.0
View previous topicBack to topView next topic
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum